Správa web stránek je podstatou celého systému. Tady probíhá samotná správa webové prezentace - vytváření, změny a mazání stránek.

 

WebJET nabízí následující možnosti:

Organizování stránek do virtuálních adresářů
Stránky jsou tak přehledně uspořádány do přehledného stromu, který zároveň umožňuje strukturovat informace a zjednodušovat navigaci.

Nastavování přístupových práv uživatele na jednotlivé adresáře
Správce může delegovat oprávnění dalším uživatelům systému s možností plné kontroly nad jejich prací pomocí systému schvalování.

Proces schvalování dokumentů
Pokud uživatel nemá plná práva k publikování stránky, musí ji nejprve schválit kompetentní správce. Schvalovaní je možné nastavovat na jednotlivé adresáře - každou část webu může schvalovat někdo jiný.

Uchovávání změn ve stránkách
Kdykoli je možné se vrátit ke starší verzi stránky, případně zjistit kdo a kdy vykonal na stránce změny.

Jednoduchá editace stránek
Ikony a základní funkčnost je obdobná jako v oblíbeném MS Wordu. Akce jako vkládání obrázků, prolinkování na jiné web stránky, vkládání a modifikace tabulek probíhá intuitivně pomocí myši bez potřeby znalosti HTML kódu. Více informací

Statistika návštěvnosti

 • statistika pro vybranou stránku
 • TOP stránky - statistika v čase
 • statistika dle zemí
 • statistika prohlížečů
 • evidence chybných stránek (=chybných odkazů)

Verze pro tisk
Jednotlivé šablony lze přizpůsobit tak aby, že při požadavku na verzi pro tisk se optimalizuje jejich vzhled pro vytištění na tiskárně. Např. se vynechá menu, změní se hlavička a patička, případně se definují jiné styly tak, aby dokument na černobílé tiskárně vypadal co nejlépe.

Fulltextové vyhledávání
Vypíše seznam stránek obsahujících zadaná klíčová slova.

Automaticky generovaná mapa severu
Protože jsou všechny stránky uspořádány do přehledného stromu, není problém vygenerovat strukturovanou mapu celého sídla.

Automaticky generovaná navigační lišta

On-line editor stránek byl navržen tak, aby měl podobné ovládání jako program MS Word, se kterým je spousta běžných uživatelů seznámena, a nemusí se tak učit nové ovládání a mohou pracovat jak jsou zvyklí.

Při editaci textu přímo vidíte, jak se výsledný text zobrazí ve vaší stránce můžete:

 • měnit typ písma, jeho barvu a velikost
 • můžete vkládat obrázky a definovat jejich vlastnosti
 • vytvářet odkazy na jiné stránky
 • vkládat tabulky a definovat jejich vlastnosti
 • zarovnávat odstavce
 • vytvářet číslované seznamy nebo odrážky
 • při chybě se lze vrátit o krok zpět
 • už během psaní si nechat zobrazit náhled výsledné stránky, která se vykreslí prostřednictvím definované šablony.

 

Speciální funkce editoru

Čištění MS Word HTML
funkce slouží k vyčištění speciálních značek, které obsahuje text zkopírovaný z MS Wordu a tím jeho lepší zobrazení v prostředí internetu

Import ze externího souboru HTML
funkce umožňuje nahrání existujícího souboru HTML do editoru a tím jeho převedení do systému. Samozřejmě je možné použít i funkce "Copy-Paste"

Definice přístupových práv
ve speciální záložce je možné definovat zda je stránka veřejně přístupná nebo zda je k jejímu prohlédnutí vyžadováno heslo - externí uživatelé jsou rozděleni do skupin a zde se definuje pouze které skupiny mohou tuto stránku vidět.

Některé stránky nebo dokonce celé části webu je možné chránit heslem. WebJET umí zpřístupnit tyto vybrané pasáže pouze pro vybrané skupiny registrovaných uživatelů.

Například stránky určené pro partnery mohou obsahovat dealerské ceníky, stránky pro klienty mohou obsahovat přístup k placeným informacím a podobně.

Registrace uživatelů může probíhat pomocí administrace nebo můžete vytvořit registrační formulář, pomocí něhož se uživatel zaregistruje. Na vás potom zůstane jenom jeho schválení (aktivace konta).

V administrátorské části vidíte seznam uživatelů. Těmto uživatelům můžete také posílat personalizované zprávy prostřednictvím komponenty direct-mailing. Pokud uživatel požádá o zobrazení stránky, která je zaheslovaná a není ještě přihlášen zobrazí se mu výzva k přihlášení. Pokud ještě není registrován může požádat prostřednictvím formuláře o registraci. Po správném vyplnění registračního formuláře dostane kompetentní správce e-mail s informací o nové registraci. V administrační části registraci schválí a nato se odešle e-mail uživateli, který se registroval s informací o schválení jeho registrace. E-mail obsahuje také údaje potřebné pro přihlášení - jméno a heslo.

Direct-Mailing
Funkce Direct-Mailing vám umožní posílat personalizované e-mailové zprávy více uživatelům či klientům. Každá zpráva se posílá samostatně, což znamená že jednotliví příjemci nevidí e-maily ostatních.

Personalizace spočívá ve vkládání speciálních značek do textu zprávy, např. když do těla zprávy vložíte značku |lt;|jméno|gt;|, tak se na toto místo vloží skutečné jméno příjemce.

E-mail lze posílat jednotlivým skupinám registrovaných uživatelů nebo vytvořit soubor se seznamem jmen a adres a ten potom naimportovat.

Ke každé zprávě je možné přidat až 3 přílohy.

Po kliknutí na tlačítko odeslat začne samotné odesílání, po dobu kterého lze na obrazovce sledovat jednotlivé zprávy.

Pozn.: Připravuje se verze s odesíláním mailů na pozadí

 

 

Čím se odlišuje WebJet od podobných systémů?

 • Vytváření, doplnění a aktualizace údajů Vaší webové prezentace bez jakýchkoliv předešlých technických znalostí a dodatečných programů přímo u Vás ve firmě ve Vašem internetovém prohlížeči.
 • Extrémně jednoduchá obsluha, porovnatelná s obsluhou psacího stroje!
 • Možnost jednoduchého vkládání obrázků, odkazů nebo jiných objektů (flash, PDF...).
 • Přehledné graficko-číselné statistiky návštěvnosti a trendů Vašich stránek.
 • Inteligentní fulltextové vyhledávání v obsahu stránek.
 • Automatické vytváření klikací mapy Vašeho web sídla.
 • Automatické generování navigačních lišt do Vašich stránek.
 • Funkce hromadného direct-mailingu s osobním oslovením a personalizovaným obsahem.
 • Jednoduché vytváření interaktivních komunikačních formulářů (kontaktní formuláře, objednávky...) s možností exportu dat do MS Excel.
 • Graficky propracovaný kalendář událostí.
 • Možnost vytváření informačních sekcí, přístupných jen pod heslem (dealerské ceníky, neveřejné informace...).

 

Technické přednosti

Editaci obsahu je možné provádět přímo pomocí internetového prohlížeče z jakéhokoliv místa bez nutnosti instalace dodatečného softwaru. Práce je podobná práci s textovým editorem MS Word.
Systém šablon

 • možnost přizpůsobování vzhledu různým prohlížečům (Internet Explorer, PDA, Mobilní telefon)
 • možnost jednoduchého redesignu stránek
 • přizpůsobování designu uživatelům.

Extrémně vysoký výkon a možnost provozování na nejpoužívanějších platformách Unix/Linux a Windows, možnost provozovaní v kooperaci s IIS (ASP stránkami) / Apache (PHP stránkami).