Interaktivita a vzájemné působení grafiky, textu, mluveného slova, hudby i videa charakterizují moderní multimediální prezentace. Multimediální prvky mohou být využity jednak na pevných nosičích, tzn. např. na CD-ROM či DVD discích, stále častěji se s nimi setkáváme v různých podobách i v prostředí Internetu.

Mezi základní nabízené produkty patří mj.

 • Multimediální prezentace a katalogy pro CD a DVD média či web
 • Elektronické zpracování výroční zprávy
 • Videoklipy a animace pro web
 • Animace pro reklamní kampaně na Internetu
 • Interaktivní animace pro web a on-line hry
 • Animované šetříce obrazovky
 • 3D animace a vizualizace

O kvalitě výsledného produktu rozhoduje mj.

 • analýza projektu, jejíž součástí je pečlivá příprava scénáře
 • pořizování dat, tzn. fotografií, videoklipů
 • získání informací o prezentovaných objektech
 • zvolení správné technologie pro prezentaci
 • dostatek času pro zpracování prezentace

V případě Vašeho zájmu o nás neváhejte kontaktovat.