ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY

Online kurzy pro studenty ušetří čas, finanční prostředky, motivují učitelů i studentů a poskytují prostor pro různé formy vzdělávání, ale i monitorování a kontroly úrovně znalostí.

Adaptace nových studentů

Snadno a rychle seznámíte nových studentů se studijním programem a systémem výuky, hodnotícími systémy, mezinárodními projekty apod.

Podpora studia

Elektronické vzdělávání lze využít jako doplněk prezentační formy výuky. Poskytuje prostor pro sdílení studijních materiálů a prezentací v různých programech apod.

ICT a IT výuka

Studenti získají ICT a IT dovednosti, zároveň se mohou naučit pracovat i ve specializovaných softwarových programech potřebných a používaných v daném studijním oboru.

Zpětná vazba

Učitelé i studenti mají možnost vyměňovat si vědomosti, poznatky a postřehy, získat aktuální informace a neustále komunikovat o různých tématům.

Testování znalostí

Díky elektronickému vzdělávání získají studenti a učitelé automatizovaný a promptní výsledek o úrovni znalostí a pokroku.

Vlastní vzdělávací tempo

Každý si určuje své tempo učení, individuálně se může vrátit k problematickým tématům, opakovat si už osvojené učivo apod.