WebJET LMS patří mezi největší systémy zaměřené na celou škálu firemního i školního elektronického vzdělávání. Usnadněte si školící procesy díky moderním technologiím.

Přínosy LMS

 

Ve firmách a ve veřejném sektoru může e-learning přispět mj. k vzdělávání zaměstnanců online. Prostřednictvím e-learningu ušetříte čas a peníze, vytvoříte databázi znalostí a motivujete Vaše zaměstnance. či obchodní partnery. Zajímají Vás i další přínosy pro firmy a veřejný sektor?

Školy mohou díky online kurzům zlepšit efektivitu výuky. Tyto systémy mohou motivovat učitele i studenty a poskytují prostor pro různé formy vzdělávání, ale i monitorování a testování úrovně znalostí studentů. Zajímají Vás i další přínosy pro školy?

 

 

PLNOHODNOTNÉ LMS ŘEŠENÍ

S WebJET LMS máte k dispozici plnohodnotné elektronické vzdělávání nabízející nástroje na multimediální tvorbu kurzů, komunikaci s učiteli, plánování kurzů, testování studentů a jejich certifikaci.

 

Učební texty

Učebnice můžete dělit na kapitoly, formátovat text a vkládat do nich obrázky a multimediální prvky. Práce je jednoduchá jako v aplikaci Word.

Otázky a úkoly

Interaktivní komunikace mezi studentem a učitelem, při které student odpovídá na definováné otázky. Stejně jako při zkoušení ve škole.

Otestuj se

Elektronické sebetestování studenta náhodně zvolenými otázkami k dané kapitole, během kterého se může připravit na závěrečný test.

Postupné otevírání kapitol

Učitel může studentům kapitoly elektronického učení otevírat postupně na základě správného zodpovězení otázek a úkolů.

Testování učitelem

Učitel může kdykoliv vytvořit test, zvolit kapitoly, časové trvání a studentů. Po vyplnění testů studenty vidí jejich úspěšnost.

Certifikace

Na konci studia může být studentům zadán výstupní elektronický test. Studenti, kteří vyhoví podmínkám, mohou získat certifikát.

 

 

„NÁŠ E-LEARNING ŘEŠÍ VAŠE POTŘEBY“

Kvalitní LMS a LCMS systém

Máme za sebou roky vývoje a poskytování vlastních LMS a LCMS systémů. Opíráme se o mezinárodní standardy SCORM a IMS QTI.

Online kurzy

E-learningové kurzy, kurzy na míru, hotové kurzy, vlastní kurzy. Každý zákazník má jiné požadavky a potřeby. My jsme tu pro každého z vás.

Individuální přístup

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, proto je vždy prvním krokem profesionální analýza potřeb našich zákazníků.

Multimediální vzdělávací programy

Navrhujeme a dodáváme komplexní vzdělávací platformy pro vzdělávání a správu obsahu s integrovanými autorskými nástroji a systémy pro řízení vzdělávání.