Polypress

Robustní e-commerce systém pro kalkulaci a zpracování zakázek v oblasti malonákladového tisku a reklamních předmětů, řízení výroby. Systém je propojen do IS Premier.
Služby:
  • webdesignwebdesign
  • programováníprogramování
  • elektronický katalogelektronický katalog
  • e-commercee-commerce
  • newsletternewsletter
Dokončeno: 2010

Robustní e-commerce systém pro kalkulaci a zpracování zakázek v oblasti malonákladového tisku a reklamních předmětů, řízení výroby. Systém je propojen do IS Premier.