WebJET novinky 9/2017

19.09.2017
Novinky ve WebJETu za září 2017 - podpora Java 8, nové aplikace, úpravy inline editace a větší bezpečnost.

Přehled

Úpravy v editoru stránek

V editoru stránek je připraveno více menších úprav pro pohodlnější práci.

Je přidána možnost vložení poznámky, která se v editoru zobrazí při editaci stránky. Do poznámky si můžete doplnit údaje pro vaší interní potřebu, např. stav rozpracovanosti stránky. Poznámku zadáte v editoru v záložce Rozšířené údaje.

Další změny editoru stránek:

 • při vložení nového obrázku se automaticky nastaví CSS třída img-responsive pro responzivní obrázky v Bootstrapu
 • doplněná možnost nastavení bodu zájmu pro fixedSize CSS třídu - dá se nastavit CSS třída jako výraz fixedSize-w-h-ip (například fixedSize-100-100-6 pro obrázek velikosti 100X100 bodů s režimem bodu zájmu 6)
 • ISVS - při vkládání odkazu na soubor je automaticky nastaven title na typ souboru a velikost, jak  požaduje ISVS norma
 • Chrome - opravené mrznutí prohlížeče Google Chrome při editaci formulářů (jedná se o chybu v Chrome, opravené workaroundem)

Vkládání bloků

Pro režim inline editace bylo provedeno usability (UX) testování a bylo zapracováno množství drobných připomínek. S režimem inline editace souvisí i úpravy v toolbarech, které se zobrazují v editoru po označení textu a po kliknutí na objekt (nástroje tabulky, formulářů a bloku).

Upravena je také editace hlaviček / patiček / menu dvojklikem podobně jako ve Wordu. Zachovaná je tak standardní funkčnost, např. menu (na položky menu je možné kliknout, funguje mega menu) ale zároveň jednoduchým dvojklikem lze zapnout režim editace hlavičky.

Další změny v inline editaci:

 • upraveno jazykové nastavení, aby editor používal jazyk admin části a ne jazyk web stránky
 • upravený režim náhledu tak, aby se vložené aplikace chovaly standardně (nezobrazí se editační mód aplikace)
 • zlepšená práce s plovoucím toolbarem objektů

Nové aplikace

Datum a svátky

Nová aplikace pro výpis aktuálního datumu a svátků.

 

Externí nahrávání souborů

 

Od začátku vývoje WebJET verze 8 postupně upravujeme jednotlivé části pro lepší podporu CSS frameworku Bootstrap. Je tam zabezpečené lepší zobrazení stránek a vložených aplikací v responzivním režimu.

 • Nyní nově pro Bootstrap: Fórum, Anketa, Otázky a odpovědi
 • Formuláře - upravený vizuál filtru (upraveno pro Bootstrap)
 • Při nastavení zarovnání obrázku je pro bootstrap nastavená i CSS třída pull-left a pull-right, odstraněno je nastavení inline stylu float: left a right

Dvoufaktorová autentifikace

Přidali jsme možnost nastavení přesměrování přes regulární výrazy. Je tak možné "programově" nastavit složitější přesměrování celých větví URL adres (např. po migraci starého webu). Přesměrování přes regulární výraz se zadávají s prefixem regexp:.

Původní URL je teda možné zadat ve formátu:
regexp:^\/thisiswhere\/oldfiles\/(.+)

které se bude korektně překládat na novou URL i s vykonáním/přenesením skupin na nové URL ve tvaru:
/thisiswhere/myfilesmovedto/$1

Vykoná se přesměrování např. /thisiswhere/oldfiles/page.html na /thisiswhere/myfilesmovedto/page.html

..a mnoho dalších drobných úprav a vylepšení

 • Soubory - opravená kontrola velikosti nahrávaných souborů, doplněná hláška o překročení limitu
 • Soubory - opravené porovnávání názvů souborů (přepsání) při změně velikosti písma a odstranění diakritiky
 • Statistika - opravené počítání minut přihlášeného uživatele
 • Uživatelé - upravené obnovení seznamu uživatelů po editaci uživatele (aby se zachoval filtr)
 • Formuláře - upravený vizuál statistiky odpovědí (zvětšený graf, zrušené seskupení hlasů míň než 3% do položky ostatní)
 • Formuláře - přidaná detekce prázdného savedb (z důvodu chyby nebo spam botů)
 • Formuláře - doplněný auditing refereru (pro detekci zdrojové stránky)
 • Formuláře - opravené zobrazení po smazaní posledního formuláře v seznamu - korektně se zobrazí seznam formulářů místo chybné prázdné stránky
 • Počasí - upravené API pro získaní počasí z wunderground.com na novou verzi (vyžaduje API klíč) - klíč se dá zadat jako parametr aplikace nebo přes konfigurační proměnnou wundergroundWeatherApiKey
 • Cron - přidaný auditing změn, upravený formulář pro nový task - minuty a sekundy mají přednastavenou hodnotu 0 0, aby se nestalo, že tam zůstane * * a task se bude vykonávat každou sekundu
 • Novinky - přidaná možnost nastavení podmínky NOT LIKE
 • Novinky - opravené vícenásobné vkládání novinek do jedné stránky
 • Novinky - opravené získaní seznamu novinek pro vícero zadaných perex skupin (použitý korektní OR)
 • Combine - přidaná možnost zapisovat seznam souborů do <iwcm:combine> těla tagu (každý soubor na nový řádek)
 • Combine - přidaná náhrada výrazů base_css_link a css_link za hodnoty ze šablony
 • Combine - přidaná možnost nastavení nové hodnoty v parametru (verze) přes Ovládací panel>Mazání dat>Cache objekty kliknutím na tlačítko Smazat všechno (nastaví se nová hodnota v parametru podle aktuálního času)
 • Mapa - přidaná možnost zakázání scrolovacího kolečka na mapě (pro mapy na plnou šířku / mobilní zařízení)
 • Thumb servlet - přidaná možnost generovat obrázky z /templates adresáře
 • Metadata cleaner - přidaná konfigurační proměnná metadataWaitTime, kterou se dá nastavit čekání před spuštěním metadata cleaneru - potřebné na GFS aby se stihly propagovat nahrané soubory před jejich úpravou
 • Bezpečnost (WAF) - přidané filtrování výrazu .DS_Store a debug. do nepovolených URL adres
 • Bezpečnost - vylepšené generování hesel - používá se i abeceda, velké písmena, speciální znaky
 • Majetek - přidaná možnost zadat důvod vyřazení z majetku
 • Hromadný email - přidaná evidence datumu odhlášení z mailingu
 • Script tag - přidaná nová možnost vkládání scriptů a css souborů tak, aby se následně vložily až na konec stránky na určené místo. Používá se jako <iwcm:script místo <script a <iwcm:style místo <style, <iwcm:link místo <link